Strzyganiec | Chrystus Frasobliwy

Strzyganiec to przysiółek leżący pomiędzy wsiami Chochorowice i Brzezna. Jest malowniczo umiejscowiony na stokach Beskidu Wyspowego, w miejscu z którego roztaczają się rozległe panoramy Kotliny Sądeckiej. Nazwa przysiółka pochodzi od strzygi, co według wierzeń starosłowiańskich oznacza kobiecego demona podobnego do wampira. Strzyganiec pozostałby zapewne zwykłym górskim przysiółkiem, gdyby nie rozsławiająca to miejsce od wieków rzeźba Chrystusa Frasobliwego.

Pierwsza niewielka kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego postawiona była tu na drewnianym słupie (przez jakiś czas ten słup był przechowywany na poddaszu kaplicy). Z nią wiąże się legenda o wielkiej jasności bijącej z owej kapliczki, czego świadkiem była mieszkająca w pobliżu kobieta oraz inni mieszkańcy Brzeznej i Chochorowic. Wieść o cudzie rozniosła się po okolicy, dlatego od tej pory wierni zaczęli przybywać w to miejsce i prosić Chrystusa o łaski.

W 1691 roku Bartłomiej Gałęziowski wraz z żoną zbudował większą kapliczkę, do oświetlenia której zakupił w Stary Sączu latarnię. Po 144 latach, w 1835 roku, Regina i Marcin Fiutowie przy zaangażowaniu całej parafii wybudowali kolejną, nową kaplicę – tym razem już kamienną. Wtedy też za kapliczką zasadzono sosny które po dziś dzień są znakiem szczególnym tego miejsca. W 1907 roku budowla została pokryta blachą przez Jakuba i Jana Fiutów. W 1958 roku do kapliczki dostawiono drewnianą przybudówkę, która pełniła rolę prowizorycznego kościółka do czasu wybudowania obecnej świątyni.

Nowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, będący filią parafii w Brzeznej, wzniesiono dobudowując go do tej starej kamiennej kapliczki. Po mimo, że kapliczka mieści się z boku lewej nawy to stanowi jakby „duchowe centrum” kościoła. Znajdująca się w niej figura Chrystusa Frasobliwego umieszczona jest w ołtarzu pochodzącym z 1835 roku. Niewielka, ok. 30 centymetrowa rzeźba wykonana jest z drewna lipowego. Po lewej stronie Chrystusa znajduje się klęcząca Matka Boża, a po prawej św. Jan Apostoł. Tłem dla grupy rzeźb jest namalowany na desce obraz z wizerunkiem Trójcy Świętej. Dzięki konserwacji przeprowadzonej kilka lat temu przez Konserwatora Dzieł Sztuki, panią Alinę Kostka-Bernady, obraz ten został przywrócony do swej pierwotnej postaci. Autor rzeźb i tła jest nieznany, lecz posiadają one typowe cechy sztuki ludowej.

Według miejscowej tradycji strzyganiecki Chrystus Frasobliwy ma ponad 300 lat, co potwierdza ekspertyza datująca rzeźby na XVIII wiek. Początkowo jego kult nie miał szerszego zasięgu, lecz z czasem przerodził się w aktywne pielgrzymowanie, nawet ludzi z dalszych parafii. Po dziś dzień kult jest bardzo żywy – przykładem może być gromadząca licznych wiernych nowenna odprawiana co piątek, podczas której odczytywane są prośby spisywane przez wiernych na kartkach i pozostawiane w skrzynce przy kratach u wejścia do kaplicy. Ludzie proszą o wszelkie łaski dotyczące duszy, ale także modlą się o zdrowie dla ciała. Z pośród tych drugich, uleczeń doświadczają szczególnie wierni ze schorzeniami oczu i  z chorobami nowotworowymi.

 

Kamil Bańkowski, Nowy Sącz”

Kliknij, aby powrócić do strony głównej >>

Menu główne